www.facebook.com/axejira.axe


น้ำท่วม (มุมมองจากทางยกระดับอุตราภิมุข)

ถ่ายเมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 54


น่าจะเป็นช่วงที่ระดับน้ำเข้าท่วมในพื้นที่ดอนเมือง 
ถึงห้าแยกลาดพร้าวสูงที่สุด
เพราะเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า 31 ตุลาคม 2554

ระดับน้ำยังน้อยกว่านี้
แต่เมื่อหลังวันที่ 6 พฤศจิกายน 54 เป็นต้นมา
ระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ผมดีใจ และขอเอาใจช่วยให้ผู้คนที่อาศัยในบริเวณนี้ และพื้นที่ใกล้เคียง 
ได้กลับไปบ้าน ที่อยู่ของตนโดยเร็วด้วยเถอแสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ