www.facebook.com/axejira.axe


อัสนี – วสันต์ (คอนเสิร์ตคนหัวใจสิงห์) 

ASANEE-WASAN “คอนเสิร์ตคนหัวใจสิงห์ @ ปราจีนบุรี” 

31 มีนาคม 2555 ณ สนามกีฬาค่ายพรหมโยธี 

โดย เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ร่วมกับ บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด 

จัดขึ้นเพื่อหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล 


Special Thanks : สายล่อฟ้า แห่งชาวคณะบ้าหอบฟาง
.................................................................................. 

 แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ