www.facebook.com/axejira.axe


เขื่อนรัชชประภา @ อช.เขาสก

เขาสก (Khao Sok) ศูนย์กลางของ “ขุนเขาแห่งป่าฝน” เป็นผืนป่าดิบชื้นผืนใหญ่ที่สุด และมีความสำคัญของภาคใต้

มีสภาพพื้นที่เป็นธรรมชาติอันกว้างใหญ่ปกคลุมไปด้วยป่าดิบชื้น ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของเขตอุทยานแห่งชาติ

ส่วนใหญ่ เป็นภูเขาสูงต่ำสลับซับซ้อน พื้นที่ราบมีน้อย ทิวทัศน์เทือกเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่านเหนือผืนน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา

จนได้รับฉายาว่า กุ้ยหลิน เมืองไทย

 แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ