www.facebook.com/axejira.axe


ถ้ำเขาหลวง @ เพชรบุรี

 

ถ้ำเขาหลวง @ เพชรบุรี 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวมานานนับร้อยปีแล้ว อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจังหวัดนี้มีประวัติและความเป็นมาที่น่าศึกษา 
เคยเป็นเมืองที่จมอยู่ในทะเลในสมัยทวารวดีถ้ำแห่งนี้ห่างจากเขตตัวเมืองออกไป
ยังทิศที่ตั้งของเขาวังประมาณ 5 กิโลเมตร มีวัดถ้ำแห่งหนึ่งที่สร้างอยู่บนเนินเขาขนาดเล็ก มียอดสูงเพียง 92 เมตร 

ดังนั้นเส้นทางการเดินทางขึ้นไป จึงไม่ลำบากนัก ทางขึ้นนั้นลาดชันไม่มากนัก 
สามารถใช้รถหรือเดินเท้าก็ได้ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปและสถูปใหญ่น้อยเรียงราย
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างถวายพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ภายในถ้ำยังมีหินงอกหินย้อยให้ได้เดินชมกัน ด้านบนของถ้ำเป็นปล่องขนาดใหญ่
ทำให้มีแสงสว่างทอดเป็นเงาลงมาสวยงาม ถ้ำเขาหลวงมีชื่อเสียงมานาน
ทั้งในหมู่ชาวไทยและต่างประเทศ ดังปรากฏในบันทึกของชาวยุโรป เมื่อราว 100 ปี

ก่อนเมื่อเดินทางมาถึงเมืองเพชรบุรีล้วนกล่าวถึงการเดินทางไปเยี่ยมชมถ้าเขาหลวงทั้งสิ้น

และภาพถ้ำแห่งนี้ยังปรากฏในงานพิมพ์ของ อังรี มูโอ นักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมายัง ไทย ลาว กัมพูชา

ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2407 

ถ้ำเขาหลวงนี้สุนทรภู่ได้เคยมาเที่ยว และเล่าไว้ในนิราศเมืองเพชร 
"ดูว้างเวิ้งเชิงพนมน่าชมเชย ต่างแหงนเงยชมชะง่อนก้อนศิล
เป็นลดหลั่นชั้นช่องมีห้องหับ แลสลับเลื่อมลายคล้ายเลขา
กลางคีรินหินห้อยย้อยระย้า ดาษดาดูดูดังพู่พวง"

 แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ