www.facebook.com/axejira.axe


น้ำตกทอทิพย์ @ อช.แก่งกระจาน

 

น้ำตกทอทิพย์

ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีด้วยกันทั้งหมด 9 ชั้น ไหลลดหลั่นลงมาเป็นทางยาว
ตามความชันของพื้นที่ การเข้าไปชมน้ำตกต้องเดินทางเท้าเข้าไปประมาณ
4.5 กิโลเมตร ระหว่างทางจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้
และได้ยินเสียงนก เสียงชะนีร้องระหว่างการเดินทางเข้าไปชมน้ำตกทอทิพย์
แต่หากไปช่วงหน้าฝนต้องระวังตัวทาก แต่อย่างว่าหละครับ น้ำตกก็ต้องไปหน้าฝน
จริงไหม.....อย่าไปกลัวมัน

จากจุดชมวิวกิโลเมตรที่ 36 อีกประมาณ 500 เมตร จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินเท้า
สู่ น้ำตกทอทิพย์ บริเวณนี้จะเป็นลานจอดรถ หากไม่แน่ใจว่ารถของท่านมีกำลังดีหรือไม่

ก็ให้จอดรถไว้บริเวณจุดชมวิวกิโลเมตรที่ 36 เพราะทางลงไปลานจอดรถ
ค่อนข้างชัน ความชันประมาณ 60 องศา ( ขาขึ้นรถของเพื่อนผมเกือบขึ้นไม่ได้ )
เวลาขับขึ้นเห็นแต่ท้องฟ้าครับ..สุดๆ..
จากลานจอดรถเป็นจุดสิ้นสุดถนน จากนี้ไปเราต้องเดินเท้าไปยังน้ำตกทอทิพย์

.....ขาแทบหลุด

 

 แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ