www.facebook.com/axejira.axeน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

ต้นกำเนิดของ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น 
ไหลมาจากต้นน้ำของเทือกเขากะลา เป็นป่าดิบเขาแล้งทางทิศตะวันออก
ของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ และไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ 
ซึ่ง น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น นับเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง
น้ำตกแบ่งออกเป็น 7 ชั้น มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันไปแต่ละชั้น แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ