• เจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)
  16   1  
  7 มี.ค. 57 | 21:51

 • มหาอุษยะ
  6  
  7 ก.พ. 57 | 20:20

 • พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระตาหวาน)
  12  
  7 ก.พ. 57 | 20:19

 • เจดีย์เยเลพญา @ พม่า
  13  
  6 ก.พ. 57 | 21:35